dinsdag 27 september 2016 MMC verbindt zich aan Oncologisch Netwerk Zuidoost-Nederland

Logo-oncozon-def
   

Op een uniforme manier de hoogste kwaliteit van kankerbehandeling bieden. Dat is het streven van het nieuwe samenwerkingsverband Oncologisch Netwerk Zuidoost-Nederland, kortweg OncoZON, waarin tien instellingen samenwerken. Zij hebben een contract met elkaar gesloten om te komen tot vergaande samenwerking op oncologisch gebied. Het netwerk heeft tot doel de best mogelijke oncologische zorg aan te bieden, dichtbij huis als het kan, verder van huis als het moet.

   

De oncologische zorg is inmiddels zo complex geworden, dat steeds meer specialistische expertise per tumorlijn noodzakelijk wordt. Daarom is het zaak kennis en kunde samen te brengen. OncoZON voorziet daar in. De klinieken die samenwerken in OncoZON zijn – in alfabetische volgorde – Catharina Ziekenhuis, Elkerliek ziekenhuis, Laurentius Ziekenhuis, Maastricht UMC+, Máxima Medisch Centrum, SJG Weert, St. Anna Ziekenhuis, VieCuri Medisch Centrum, Zuyderland en bestralingskliniek Maastro Clinic. Vanuit deze centra zijn zogenoemde tumorwerkgroepen samengesteld, die met elkaar afspreken hoe de zorg er per specifieke tumorlijn (borstkanker, longkanker et cetera) uit moet zien. Daarbij worden vaste standaarden voor behandeling (zogenoemde best practices) opgesteld en ervaringen gedeeld, met als doel de zorg te evalueren en zodoende continu te verbeteren. Uniek is dat de tien OncoZON-partners contractueel hebben vastgelegd dezelfde procedures en werkwijzen te zullen gaan volgen. Zo weet de patiënt dat hij dezelfde topzorg krijgt in iedere instelling van het netwerk. Deelname aan OncoZON is dan ook niet vrijblijvend.

   

Dichtbij de patiënt
Doel van OncoZON is optimale oncologische zorg aan te bieden zo dicht mogelijk in de buurt van de patiënt. In de tumorwerkgroepen is bepaald wat de beste zorg is en die standaard zal in alle aangesloten ziekenhuizen worden gehanteerd. Hierdoor zal de zorg, ongeacht de ‘voordeur’ waar de patiënt naar binnen gaat, binnen OncoZON overal van hetzelfde hoge niveau zijn. Voor sommige tumortypen zal het echter niet mogelijk zijn de patiënt in zijn eigen omgeving te behandelen, met name bij tumoren die niet vaak voorkomen en/of complexe behandeling vragen. In dat geval zal de patiënt zorg aangeboden krijgen in de kliniek die expertise heeft opgebouwd met deze specifieke tumorsoort en daardoor de best mogelijke zorg kan bieden.
Prof. dr. Bernd Kremer, KNO-arts en hoofd/hals-oncoloog van het Maastricht UMC+ en voorzitter van het dagelijks bestuur van OncoZON: “De tien partners hebben zich con amore uitgesproken vóór samenwerking en hebben zich ook contractueel verbonden aan die samenwerking. Wat dat betreft lopen we voorop in Nederland. We zijn verder in het denken als één oncologische club.”

   

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen?

Maxima Oncologisch Centrum
(040) 888 53 20

Bereikbaarheid avond, nacht, weekend en feestdagen
Telefoonnummer
(040) 888 93 20 (afdeling 337)

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag 08.30u tot 17.00uur

Routebeschrijving

Eindhoven
Ds. Th. Fliednerstraat 1
5631 BM Eindhoven

Veldhoven
De Run 4600
5500 MB Veldhoven