Hematologie

Hematologie is het medische specialisme dat zich bezighoudt met afwijkingen van het bloed, de bloedvormende organen en de lymfklieren. Het is een specialisatie binnen de interne geneeskunde: hematologen hebben na de opleiding tot basisarts een specialisatie tot hematoloog gedaan. Hematologisch onderzoek richt zich met name op de cellen in bloed, beenmerg en de lymfklieren.

Niet alle ziekenhuizen behandelen hematologische aandoeningen, Máxima Medisch Centrum wél. Met dr. L. Nieuwenhuizen en dr. L. Tick en dr. G. Vreugdenhil heeft MMC hier gespecialiseerde hematologen in huis.

De kwaadaardige kant van de hematologie omvat aandoeningen zoals leukemieën (chronische/acute myeloïde/lymfatische leukemie), myelodysplastische syndromen, myeloproliferatieve aandoeningen (polycythaemia vera, essentiële trombocytemie, myelofibrose, mastocytose, hypereosinofiel syndroom), maligne lymfomen (ziekte van Hodgkin, non-Hodgkinlymfoom, huidlymfomen), plasmaceldyscrasieën (multiple myeloom (ziekte van Kahler), amyloïdose) en immunocytomen (Ziekte van Waldenström).

De goedaardige kant van hematologie omvat de niet-oncologische aandoeningen zoals anemie (bloedarmoede) als gevolg van ijzergebrek, vitamine B12 gebrek, foliumzuurgebrek, hemoglobinopathieën (hemoglobine-afwijkingen zoals sikkelcelziekte), trombocytopenie (gebrek aan bloedplaatjes, bijvoorbeeld ten gevolge van idiopathische trombocytopenische purpura) en hemochromatose (ijzerstapelingsziekte).

Patiënten met ernstige bloedingsziekten worden behandeld in het hemofiliebehandelcentrum van Máxima Medisch Centrum, één van de zeven hemofiliebehandelcentra in Nederland. In het hemofiliebehandelcentrum worden naast hemofilie ook de ziekte van Von Willebrand, Factor V deficiëntie, Factor VII deficiëntie, patiënten met trombocytopathie, hemofilie draagsters en overige (aangeboren) zeldzame stollingsafwijkingen behandeld.

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen?

Maxima Oncologisch Centrum
(040) 888 53 20

Bereikbaarheid avond, nacht, weekend en feestdagen
Telefoonnummer
(040) 888 93 20 (afdeling 337)

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag 08.30u tot 17.00uur

Routebeschrijving

Eindhoven
Ds. Th. Fliednerstraat 1
5631 BM Eindhoven

Veldhoven
De Run 4600
5500 MB Veldhoven