Palliatieve zorg

Wat is palliatieve zorg

Palliatieve zorg is de zorg voor mensen bij wie genezing van ziekte niet meer mogelijk is. Bijvoorbeeld ten gevolge van kanker, COPD, hartfalen of neurologische aandoeningen. Ongeneeslijk zieke patiënten krijgen in de laatste fase van hun leven regelmatig te maken met klachten als gevolg van hun ziekte. Palliatieve zorg richt zich op de behandeling van deze klachten, zoals

  • moeilijk behandelbare problemen op lichamelijk gebied zoals pijn, kortademigheid, misselijkheid, vermoeidheid, onrust, obstipatie of buikvocht.
  • ondersteuning bij psychosociale zorgen en/of problemen zoals het verdriet van u of dat van uw naasten
  • ondersteuning bij levens- en spirituele vragen zoals vragen naar de zin van het leven, ziekte en de dood.
  • ondersteuning bij het nemen van moeilijke beslissingen zoals de vraag of u doorgaat met een behandeling of juist niet.
  • het geven van informatie over zorgmogelijkheden in het ziekenhuis, thuiszorg, hospicevoorzieningen of andere instellingen.
  • het afstemmen van zorg met andere zorgverleners zoals uw huisarts en thuiszorg

De zorg is gericht op bestrijding van symptomen en het verbeteren of behouden van een zo goed mogelijke kwaliteit van leven. De fase waarin palliatieve zorg verleend kan worden kan dagen, weken, maanden of soms zelfs jaren duren. Hierbij is van belang wat u belangrijk vindt.

Binnen Máxima Medisch Centrum hebben we voor medische consultatie zonder opname een polikliniek palliatieve zorg en voor opname een unit palliatieve zorg.

Contact

Polikliniek palliatieve zorg (onderdeel van MOC):

Route 080, locatie Veldhoven

Tel.: (040) 888 61 60

Telefonisch bereikbaar:

ma t/m vr van 8.30 tot 17.00u

 

Polikliniek

Dinsdag: 9.30 – 12.30u

Donderdag: 9.00 – 12.00u

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen?

Maxima Oncologisch Centrum
(040) 888 53 20

Bereikbaarheid avond, nacht, weekend en feestdagen
Telefoonnummer
(040) 888 93 20 (afdeling 337)

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag 08.30u tot 17.00uur

Routebeschrijving

Eindhoven
Ds. Th. Fliednerstraat 1
5631 BM Eindhoven

Veldhoven
De Run 4600
5500 MB Veldhoven